Posted on Leave a comment

Att flytta ihop – att hålla koll på och göra 

Att flytta ihop är för många ett logiskt och uppskattat steg i förhållandet. Ur juridisk synpunkt är det dock en del saker som är bra att ha koll på innan man tar det stora steget och flyttar ihop tillsammans. Även om det inte är så roligt att tänka på dessa saker i skedet när man flyttar ihop är det otroligt viktigt att se över dessa saker för att förhindra framtida konflikter med flyttfirmor och en bra flyttfirma. 

Innebörden av att flytta ihop 

Sambo som benämning har en relativt generell betydelse. Trots det finns det en rent juridisk definition som kan vara bra att veta om. Sambolagen visar på att man som sambos är juridiskt kopplad till sin sambo vilket innebär att man kan stöta på vissa juridiska konsekvenser vid ett framtida uppbrott. 

Teckna hemförsäkring och skriv er tillsammans 

När ni flyttar ihop behöver ni göra en flyttanmälan så ni både är skrivna på er gemensamma adress. Om en i relationen väljer att flytta hem till andre är det en god idé att informera bostadsrättsföreningen eller hyresvärden. Teckna en ny hemförsäkring eller säkerställ att den redan befintliga hemförsäkringen börjar gälla för er båda. 

Inventarieförteckning 

Att skriva en inventarieförteckning är en god idé inför flytthjälp, oavsett om ni väljer att skriva någon kompletterande samboavtal eller inte. En inventarieförteckning är ett register på allt ni båda äger när ni flyttar ihop. Det kan förenkla något enormt vid ett framtida uppbrott att ha en tydlig förteckning över vem som äger vilka ägodelar. 

Juridiska konsekvenser 

Det är viktigt att vara medveten om de juridiska konsekvenserna som kan tillkomma vid ett uppbrott som sambos. Ena partnern kan om hen så önskar begära bodelning vid uppbrott, vilket innebär att allt som räknas som gemensam egendom räknas 50/50 mellan båda parter. Bodelningen omfattar ofta en väldigt stor del av det gemensamma bohaget och även bostaden om någon av er äger den. 

Samboavtal 

Om ni inte vill att sambolagen ska gälla om ni gör slut i framtiden kan ni istället välja att skriva ett samboavtal. Det bör ni göra i samband med att ni flyttar ihop och är därför en diskussion ni bör ha i ett tidigt skede. I samboavtalet kan ni bestämma hur era ägodelar ska delas om ni gör slut i framtiden. Ett samboavtal kan vara väldigt heltäckande eller bara gälla för vissa specifika ägodelar. Samboavtalet är ett avtalet mellan dig och din partner och kräver ingen registrering för att bli giltig. Om en av er har stora tillgångar när ni flyttar ihop kan det vara en god idé att upprätta ett samboavtal för att inte riskera att bli av med detta vid separation. Rent juridiskt tar ett samboförhållandet slut när två parter flyttar isär, när en av parterna dör eller när någon i förhållandet söker om bodelningsförrättare, att överta bostaden eller att få fortsätta bo kvar i den gemensamma bostaden. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.